เครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า

Charging Consortium 2018-2020

บันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกันของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า ปลั๊กอิน-ไฮบริด (PHEV) และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ลงนามเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นต์ทรัลเวิลด์

ตามที่สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีความประสงค์จัดตั้ง เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยมุ่งเม้นประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ทางสมาคมฯ มีแผนในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกันของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอิน-ไฮบริด (PHEV) และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) เพื่อดำเนินการและประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า และแสวงหาแนวทางความร่วมมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดย มี "เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ" ดังนี้
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท จีแอลที กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท เดอะ ฟิฟท์ อีลีเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6. บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด
7. บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัท อี.วี.เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
9. บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
10. บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเซีย) จำกัด
11. บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด
12. บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
13. บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
14. บริษัท ไรเซน เอนเนอร์จี จำกัด
15. บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด
16. บริษัท อินซ์เคป (ประเทศไทย) จำกัด
17. บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด

ภาพบรรยากาศ

Contact Us

ติดต่อเราได้เสมอ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

อาคารเคเอกซ์ ชั้น 12 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี 0993000349849

Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT)

KX building (KX: Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) 110/1 Krung Thonburi Road, Banglamphulang Khlongsan,Bangkok 10600 (THAILAND)

Taxpayer Identification Number 0993000349849

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคม:  +66 (0) 86-390-3339
อีเมลติดต่อทั่วไป:  contact@evat.or.th
อีเมลติดต่อของสมาชิก:  member@evat.or.th

เว็บไซต์

EVAT:  evat.or.th