บทความเกี่ยวกับ EV

บทความที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า

EV Articles 2020

บทความที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า 2020
Growing Opportunity for Electric Vehicle in Thailand
EV Trip Planner วางแผนเส้นทาง & แวะชาร์จ EV ผ่านแอพ PumpCharge
การแก้ปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM2.5
การวัดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

EV Articles 2019

บทความที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า 2019
การใช้เครื่องมือวัด สำหรับการวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าที่แม่นยำสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
การพัฒนาการออกแบบสร้างโครงรถบัสไฟฟ้าชานต่ำแบบ Monocoque ของไทย
การพัฒนาต้นแบบ รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าดัดแปลงของสมาคมฯ
ยานยนต์สมัยใหม่ (Next Generation Mobility) เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า 100% (แบตเตอรี่)
การแก้ปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 ผ่านมาตรการภาคการขนส่งและยานยนต์
8 แนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า

EV Articles 2018

บทความที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า 2018
เส้นทางยานยนต์ไร้มลพิษของสหราชอาณาจักร เริ่มในปี ค.ศ. 2040
ยานยนต์สมัยใหม่ ตอนที่ 1 เทคโนโลยีรถยนต์สมัยใหม่
ยานยนต์สมัยใหม่ ตอนที่ 2 เทคโนโลยีรถยนต์สมัยใหม่

EV Articles 2017

บทความที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า 2017
นานาประเทศให้คำมั่น ยกเลิกรถยนต์เครื่องยนต์
กลยุทธสร้างเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีน
ประเทศเกาหลีใต้เตรียมพร้อมขึ้นเป็นผู้นำยานยนต์ไฟฟ้าโลก

Contact Us

ติดต่อเราได้เสมอ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

อาคารเคเอกซ์ ชั้น 12 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี 0993000349849

Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT)

KX building (KX: Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) 110/1 Krung Thonburi Road, Banglamphulang Khlongsan,Bangkok 10600 (THAILAND)

Taxpayer Identification Number 0993000349849

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคม:  +66 (0) 86-390-3339
อีเมลติดต่อทั่วไป:  contact@evat.or.th
อีเมลติดต่อของสมาชิก:  member@evat.or.th

เว็บไซต์

EVAT:  evat.or.th