สนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี

นวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่เพิื่ออนาคตไทย ในทศวรรษหน้า

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดงาน EVAT TALK SHOW ซีรี่ส์ชุดใหม่ เพื่อการเดินทางที่ยั่งยืน ในหัวข้อ “FUTURE MOBILITY INNOVATION FOR A BRIGHTER TOMORROW นวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่เพื่ออนาคตไทยในทศวรรษหน้า” รวมพลคนรุ่นใหม่เดี่ยวไมค์ สร้างสรรนวัตกรรมยานยนต์ของคนไทย สู่การเดินทางที่ยั่งยืน ภายใต้งาน Metalex 2020 จัดร่วมกับ Reed Tradex นำโดย คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ Jon Krisda นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และคุณวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ร่วมกล่าวเปิดงาน และช่วงทอล์กโชว์พิเศษ ซึ่งมีหลายหัวข้อน่าสนใจมาก อาทิ 'มองไทย คิดไกล ก้าวทันโลก สู่การเดินทางที่ยั่งยืน (Sustainable Mobility)' นำเสนอโดย รศ. ดร. ยศพงษ์ ลออนวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย 'การออกแบบยานพาหนะและระบบโครงสร้างพื้นฐานของ EV' นำเสนอโดย คุณณัฐพัชร เลิศวิริยะสวัสดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอดิสัน มอเตอร์ จำกัด “การเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม และการออกแบบ” นำเสนอโดย คุณสรนันท์ ชูฉัตร ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด “ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า กับการเดินทางวิถีใหม่” นำเสนอโดย คุณชยุตม์ ศรีเพียร ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพาเวอร์อัพ (ประเทศไทย) จำกัด “รถแห่งปัจจุบัน สู่ความท้าทายและโอกาสในอนาคต” นำเสนอโดย คุณพูนพัฒน์ โลหารชุน Nics Loharjun กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด “ระบบขนส่งในเมืองยุคใหม่ (Urban Smart Mobility for First mile/ Last Mile)” นำเสนอโดย คุณศุภพงษ์ กิติวัฒนศักดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จํากัด “ขับเคลื่อนสู่การเดินทางอย่างยั่งยืน (Drive the Transition Toward Sustainable Mobility)”นำเสนอโดย คุณกฤษฏิ์ วิชัยวัฒนาพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด

สามารถรับชมงานสัมมนา EV Tech forum 2020 ย้อนหลังได้ที่:
https://www.facebook.com/metalexpage/

รายละเอียดงานเพิ่มเติม:
https://www.metalex.co.th/en-gb/conference/Sessiondetail.1901.48686.ev-tech-forum-2020-future-mobility-innovation-for-a-brighter-tomorrow.html?fbclid=IwAR0Ezy7L2dCFrMg-HJIWFgwhOfC6TA9vqMeosBU5OEzpf9TaaEE5Kqj1aWQ

Contact Us

ติดต่อเราได้เสมอ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

อาคารเคเอกซ์ ชั้น 12 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี 0993000349849

Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT)

KX building (KX: Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) 110/1 Krung Thonburi Road, Banglamphulang Khlongsan,Bangkok 10600 (THAILAND)

Taxpayer Identification Number 0993000349849

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคม:  +66 (0) 86-390-3339
อีเมลติดต่อทั่วไป:  contact@evat.or.th
อีเมลติดต่อของสมาชิก:  member@evat.or.th

เว็บไซต์

EVAT:  evat.or.th