สนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี

พลิกวิกฤต Covid-19 กับความท้ายทาย START UP ยา่นยนต์ไฟฟ้าไทย

สำหรับวันที่ 16 ตุลาคม 64 เวลา 13:00-15:00 น. สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย(EVAT) ร่วมกับบริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ต จํากัด จัดสัมมนาเพื่อต่อยอดไอเดียสำหรับผู้ประกอบการด้านยานยนต์ไฟฟ้า ในหัวข้อ “พลิกวิกฤต COVID-19 กับความท้าทาย Start Up ยานยนต์ไฟฟ้าไทย” และได้รับเกียรติจากวิทยากรมากมาย รับฟังประสบการณ์ความสำเร็จจาก ผู้ประกอบการ START UP ยานยนต์ไฟฟ้าไทย จากหลากหลายผู้ทรงคุณวุฒิที่พรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์จากบริษัท Haupcar, ETRAN (Thailand), Edison Motors, Urban Mobility Tech, PowerUp (Thailand) และ EVolt Technology ที่เรียกได้ว่า มองเห็นโอกาสจากวิกฤิต โควิด 19 และมุมมองความท้าทายที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ ตลอดระยะเวลา 2 ชั่วโมง

กล่าวเปิดงานโดย: คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ - นายกสมาคม สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)

วิทยากรที่เข้าร่วมเสวนา:
1. คุณณัฐพัชร เลิศวิริยะสวัสดิ์ - Co-Founder, Edison Motors
2. คุณสรณัญช์ ชูฉัตร - Founder, ETRAN
3. คุณชยุตม์ ศรีเพียร - Founder, PUTT
4. คุณพูนพัฒน์ โลหารชุน - กรรมการผู้จัดการ, Evolt
5. คุณศุภพงษ์ กิติวัฒนศักดิ์ - Co-Founder, MuvMi
6. คุณกฤษฏิ์ วิชัยวัฒนาพาณิชย์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Haupcar
ผู้ดำเนินรายการ คุณกฤษดา ธีรศุภลักษณ์ - KOL ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ช่อง Welldone Guarantee

สามารถรับชมได้ที่ลิงค์:
https://www.youtube.com/watch?v=loOyQraQFWM

Contact Us

ติดต่อเราได้เสมอ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

อาคารเคเอกซ์ ชั้น 12 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี 0993000349849

Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT)

KX building (KX: Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) 110/1 Krung Thonburi Road, Banglamphulang Khlongsan,Bangkok 10600 (THAILAND)

Taxpayer Identification Number 0993000349849

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคม:  +66 (0) 86-390-3339
อีเมลติดต่อทั่วไป:  contact@evat.or.th
อีเมลติดต่อของสมาชิก:  member@evat.or.th

เว็บไซต์

EVAT:  evat.or.th