สนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี

E-Mobility: Bus & Coach Business and Operational Challenges

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยร่วมกับสถานทูตเนเธอร์แลนด์ และ VDL Group ขอเรียนเชิญกรรมการและสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) EVAT Tech Forum 2021 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 16:00-17:00 น. ในหัวข้อ 'E-Mobility: Bus & Coach Business and Operational Challenges' EVAT Tech Forum 2021 'E-Mobility: Bus & Coach Business and Operational Challenges', Thursday, 9th December 2021, Time: 16:00-17:00 (GMT+7) At Webinar Online

Contact Us

ติดต่อเราได้เสมอ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

อาคารเคเอกซ์ ชั้น 12 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี 0993000349849

Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT)

KX building (KX: Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) 110/1 Krung Thonburi Road, Banglamphulang Khlongsan,Bangkok 10600 (THAILAND)

Taxpayer Identification Number 0993000349849

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคม:  +66 (0) 86-390-3339
อีเมลติดต่อทั่วไป:  contact@evat.or.th
อีเมลติดต่อของสมาชิก:  member@evat.or.th

เว็บไซต์

EVAT:  evat.or.th