สนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี

EV Innovation and Conversion for Sustainable Future

พบกับ Mini EV Tech Forum 2022 หัวข้อ “ยานยนต์ไฟฟ้า เปลี่ยนอย่างไรให้ยั่งยืน” EV Innovation and Conversion for Sustainable Future วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14:00-16:30 น. ณ พื้นที่จัดกิจกรรมสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า ภายใน ฮอลล์ 100 เลขบูธ IN07 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ในงาน METALEX March

ชม live สด ผ่าน Facebook Page-EVAT ได้ที่ลิงค์:
https://www.facebook.com/EVAT2015/videos/1321080845025207/?mibextid=zDhOQc

Contact Us

ติดต่อเราได้เสมอ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

อาคารเคเอกซ์ ชั้น 12 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี 0993000349849

Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT)

KX building (KX: Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) 110/1 Krung Thonburi Road, Banglamphulang Khlongsan,Bangkok 10600 (THAILAND)

Taxpayer Identification Number 0993000349849

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคม:  +66 (0) 86-390-3339
อีเมลติดต่อทั่วไป:  contact@evat.or.th
อีเมลติดต่อของสมาชิก:  member@evat.or.th

เว็บไซต์

EVAT:  evat.or.th