สนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี

Business Opportunity in EV E-Co System: โอกาสทางธุรกิจในระบบอีวีอีโคซิสเต็ม

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (สยฟท.) ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดงานสัมมนาประจำปี ASEAN Sustainable Energy Week เป็นประจำทุกปี ซึ่งในงานจะมีการจัดสัมมนา “EVAT Tech Forum” หัวข้อ “Business Opportunity in EV E-Co System: โอกาสทางธุรกิจในระบบอีวีอีโคซิสเต็ม” และมีเวทีเสวนา เรื่อง โอกาสทางธุรกิจและความท้าทายในระบบอีวีอีโคซิสเต็ม ของ ธุรกิจดีลเลอร์ ศูนย์บริการ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเช่าซื้อ อู่ซ่อมรถยนต์ ร้านค้าปลีก และ โรงแรม ในครั้งนี้สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้เชิญ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าโดยตรง อาทิ สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย สมาคมอู่กลางการประกันภัย และสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13:00-16:00 น. ณ INNOTECH STAGE Hall 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Contact Us

ติดต่อเราได้เสมอ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

อาคารเคเอกซ์ ชั้น 12 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี 0993000349849

Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT)

KX building (KX: Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) 110/1 Krung Thonburi Road, Banglamphulang Khlongsan,Bangkok 10600 (THAILAND)

Taxpayer Identification Number 0993000349849

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคม:  +66 (0) 86-390-3339
อีเมลติดต่อทั่วไป:  contact@evat.or.th
อีเมลติดต่อของสมาชิก:  member@evat.or.th

เว็บไซต์

EVAT:  evat.or.th