สนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี

งานสัมมนา EV Tech Forum 2023 โดย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย(EVAT) ร่วมกับบริษัท อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จํากัด

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนา EV Tech Forum 2023 โดย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย(EVAT) ร่วมกับบริษัท อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จํากัด ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

พิธีเปิดงาน EV Tech Forum 2023 พบกับ เสวนาพิเศษ 'สร้างธุรกิจใหม่ ตอบโจทย์ระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้า'
📅วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

📌 Join Us Now !! https://webapp.reedtradex.co.th/regisonline/register/Conference?show=MTX23_CO

Contact Us

ติดต่อเราได้เสมอ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

อาคารเคเอกซ์ ชั้น 12 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี 0993000349849

Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT)

KX building (KX: Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) 110/1 Krung Thonburi Road, Banglamphulang Khlongsan,Bangkok 10600 (THAILAND)

Taxpayer Identification Number 0993000349849

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคม:  +66 (0) 86-390-3339
อีเมลติดต่อทั่วไป:  contact@evat.or.th
อีเมลติดต่อของสมาชิก:  member@evat.or.th

เว็บไซต์

EVAT:  evat.or.th