คณะกรรมการปัจจุบันปี 2022-2024

2022 -2024

user
นายกสมาคม President
กฤษฏา อุตตโมทย์
Krisda Utamote
Introducing yourself or your business by text message is fairly tricky. You only have a tiny amount of space in which to craft your message (160 characters, to be precise – which equates to very few words!). There's a definite skill to writing a short yet memorable introduction while also laying the foundations for a two-way conversation.
Education
  • Post-Graduate Diploma in Business Administration, University of Singapore
  • Bachelor Degree of Applied Chemistry, University of Singapore
Training
  • 2019 SMU-SID Executive Certificate in Directorship programme
  • 2019 Leaders Insights with Economist Intelligence Unit
  • 2018 Cybersecurity Governance, KCL Group
  • 2017 Leaders Insights – “Outlook for the Global Economies” by The Economist Intelligence Unit
  • 2017 SID’s AC Chapter – Pit Stop Series on “The Critical Role of ACs in Valuation and Impairment of Assets
Experience
2020 – Present
Vice Chairman, Tipco Asphalt Plc
2011 – Present
Independent Director, Tipco Asphalt Plc.
2021 – Present
Independent Director, Dialog Systems Asian Pte Ltd (Type of business : Chemical production)

Contact Us

ติดต่อเราได้เสมอ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

อาคารเคเอกซ์ ชั้น 12 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี 0993000349849

Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT)

KX building (KX: Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) 110/1 Krung Thonburi Road, Banglamphulang Khlongsan,Bangkok 10600 (THAILAND)

Taxpayer Identification Number 0993000349849

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคม:  +66 (0) 86-390-3339
อีเมลติดต่อทั่วไป:  contact@evat.or.th
อีเมลติดต่อของสมาชิก:  member@evat.or.th

เว็บไซต์

EVAT:  evat.or.th